site analysis
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค4

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค4

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค4 ตอนที่ 135-240 ซับไทย ยังไม่จบ

kingdom66
ดูอนิเมะ Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค4 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย 
+เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค4

ดินแดนพลังวิญญาณ ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต… ดูอนิเมะจีน

Qian Hua Xi Jin MAL , เรื่องอื่นๆ คลิ๊กเลย!!!

Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 135 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 136 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 137 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 138 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 139 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 140 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 141 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 142 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 143 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 144 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 145 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 146 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 147 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 148 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 149 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 150 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 151 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 152 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 153 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 154 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 155 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 156 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 157 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 158 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 159 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 160 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 161 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 162 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 163 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 164 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 165 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 166 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 167 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 168 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 169 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 170 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 171 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 172 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 173 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 174 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 175 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 176 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 177 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 178 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 179 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 180 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 181 ซับไทย
Douluo Dalu Soul Land (ภาค4) ตอนที่ 182 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 183 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 184 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 185 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 186 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 187 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 188 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 189 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 190 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 191 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 192 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 193 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 194 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 195 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 196 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 197 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 198 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 199 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 200 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 201 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 202 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 203 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 204 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 205 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 206 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 207 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 208 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 209 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 210 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 211 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 212 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 213 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 214 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 215 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 216 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 217 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 218 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 219 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) (ภาค4) ตอนที่ 220 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 221 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 222 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 223 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 224 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 225 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 226 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 227 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 228 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 229 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 230 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 231 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 232 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 233 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 234 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 235 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 236 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 237 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 238 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 239 ซับไทย
Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (ภาค4) ตอนที่ 240 ซับไทย
Fantasy (แฟนตาซี) Action (ต่อสู้) Adventure (ผจญภัย) Historical (ประวัติศาสตร์) Martial Arts (ศิลปะการต่อสู้) Romance (โรแมนติก) จบแล้ว อนิเมะจีน อนิเมะซับไทย อนิเมะทั้งหมด
Sparkly Key Animation Studio ซับไทย Douluo Dalu (Soul Land)

คุณอาจชอบ

ใส่ความเห็น