site analysis
Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 ซับไทย ยังไม่จบ

kingdom66
ดูอนิเมะ Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย 
+เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล

เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง และได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย เหล่าผู้พิเศษที่มีพลังจากรอยสักรูปสัตว์ประหลาดรู้จักกันในนาม SCARD ใช้ชีวิตปกป้องเมืองและดิ้นรนมีชีวิตแสวงหาความยุติธรรมในดินแดนแห่งนั้น

MAL , WIKI

เรื่องอื่นๆ คลิ๊กเลย!!!

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 01 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 02 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 03 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 04 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 05 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 06 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 07 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 08 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 09 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 10 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 11 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 12 ซับไทย
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 13 ซับไทย
Action (ต่อสู้) Super Power (พลังพิเศษ) ยังไม่จบ อนิเมะซับไทย อนิเมะทั้งหมด
GoHands ซับไทย

คุณอาจชอบ

ใส่ความเห็น